Zemní práce

Sos vodomont to jsou i zemní práce

Zemní práce, tak nazýváme souhrn činností v souvislosti s manipulací se zeminou. U zemních prací se jedná se například o výkopyvýkopové rýhy, záseky, stržení ornice a přípravné zemní práce pro různé typy staveb. Zemní práce jsou dnes prakticky nevyhnutelnou součástí většiny staveb, ať se jedná o výstavbu domů a budov, komunikací i inženýrských sítí.

Zemní práce a nabídka společnosti SOS VODOMONT, to je opravdu široké spektrum zemních prací. Od drobných výkopů pro malé stavby až po zemní práce většího rozsahu při výstavbě komunikací či inženýrských sítíZemní práce a jejich realizaci jsme schopni zajistit zcela sami díky vlastní těžké technice.

SOS VODOMONT nabízí svým zákazníkům výkopové zemní práce v Praze a širokém okolí včetně podvrtů pod komunikacemi, skrývky zeminy, výstavbu jímek atd. včetně odvozu zeminy.

Zemní práce provádíme na základě projektové dokumentace či na základě dohody (v případě zemních prací menšího rozsahu).

V oblasti zemních prací máme letité zkušenosti zvláště na území Prahy. Naší specializací je budování výkopových rýh pro realizaci domovních přípojek a vedení inženýrských sítí, dále s přípravou pro výstavbu komunikací a přípravami základů pro výstavbu budov.