Kanalizační přípojka

Evoluce člověka aneb od kadibudky ke kanalizační přípojce

Historie kanalizace sahá až do starověku, kde velká města Řecka či Říma měla propracovaný systém odpadních stok. O to smutnější je fakt, že se kanalizační přípojkakanalizace či stokový systém ve většině velkých měst Evropy se datuje až na počátek 20. století. Za zmínku stojí samotná naše matička Praha. V Praze se první kanalizační síť vybudovala mezi roky 1816 až 1828 a její délka činila 44 km. O dokonalý kanalizační systém se však v žádném případě nejednalo. Tento pro Prahu navrhnul anglický inženýr W. H. Lindley roku 1893 a v roce 1906 pak byla otevřena kanalizační čistírna v Praze – Bubenči. Dnes si již nedovedeme představit, že navštěvujeme tzv. kadibudku na dvoře nebo společnou toaletu na pavlači činžovního domu a dělíme se o ni s několika partajemi. Buďme tedy vděční za kanalizační systém obcí a kanalizační přípojku. S kanalizační přípojkou se dnes potýká každý kdo se vrhnul na stavbu nemovitosti a nebo ten kdo je nucen starou kanalizační přípojku rekonstruovat. Každý kdo řeší tento problém musí vědět, že kanalizační přípojka slouží k odvedení odpadních vod z objektu do kanalizační sítě. Realizace kanalizační přípojky spočívá ve zhotovení výkopu od objektu k kanalizačnímu řadu a následné položení kanalizačního potrubí. Nedílnou součástí kanalizační přípojky jsou také čisticí a revizní šachty. Poté je provedeno zapískování a zpětné zasypání zeminou. Nezapomínejme na množství potřebných povolení u patřičných úřadů. Ale víte, že toto vše jde zadat zkušeným odborníkům a nechat si vše udělat na klíč?

Zajímá-li vás kanalizační přípojka? Rádi vám zdarma vypracujeme cenovou nabídku. 

Hlavní lokalitou našich realizací je Praha a okolí, ale nejen tam. Kontaktujte nás na tel. 606 254 024, 606 209 209
nebo sosvodomont@seznam.cz.
Rádi vám poskytneme veškeré informace.