Inženýrské sítě a komunikace

Společnost SOS VODOMONT je svým technickým vybavením schopna nabídnout a realizovat výstavbu inženýrských sítí. Nabízíme dodávky tažení hlavních řadů vedení vody, plynu, kanalizace, elektřiny a vybudování veškerých komunikací.

V případě výstavby inženýrských sítí provedeme výkopy rýh, osazení potrubí či položení vedení, zapískování a zpětný zásyp včetně hutnění. Při budování kanalizace vybudujeme a osadíme kanalizační šachty. Samotné napojení řadu případně vedení pak realizuje příslušný správce.

Výstavbu inženýrských sítí realizujeme na základě projektové dokumentace. Vlastní technikou jsme schopni zajistit podvrty pod komunikacemi, řez asfaltem a zpětné položení živičného povrchu.

Při výstavbě inženýrských sítí spolupracujeme se správci příslušné sítě a k realizaci disponujeme vlastní těžkou technikou a zkušenými zaměstnanci.